Вівторок, 25.06.2024, 19:22
Вітаю Вас Гість | RSS

Великокардашинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Форма входу
Пошук

Методична робота

         


Науково-мнтодична проблема школи: "Формування інноваційного освітнього середовища на засадах гуманізації та інтеграції навчально-виховного процесу"
 
 
 

Методична рада школи

Голова МР: Надточій Т.В.

Члени МР: Іванченко Г.М., Мірошниченко Я.Г., Скакун І.П., Буренко О.О., Потапова Н.Г.

Напрямки роботи методичної ради:

 • діагностичний — проведення діагностики з питань розвитку педмайстерності вчителів школи;
 • консультативно-методичний — надання консультативної та методичної до­помоги учасникам навчально-виховного процесу;
 • інформаційний створення банку да­них про вчителів, які здійснюють інноваційну діяльність;
 • координаційний — координація діяль­ності методичних підрозділів з питань впровадження ідей креативної педаго­гіки, вироблення рекомендацій;
 • прогностичний — визначення основних тенденцій розвитку інноваційних процесів вивчення і впровадження перспективного педагогічного досвіду;
 • профілактичний — попередження не­гативних тенденцій у розвитку педагогічного процесу;
 • просвітницький — підвищення культури проведення інновацінної діяльності,
  впровадження перспективного педагогічного досвіду.

 

Форми науково-методичної роботи:

Традиційними в школі є педради, інструк­тивно-методичні наради, методичні об’єднання, семінари-практикуми, методичні виставки, ви­пуски методичних бюлетенів, розробка методич­них рекомендацій,   наради при директорові.

У системі методичної роботи враховано ін­дивідуальні, групові та колективні. Індивідуальні форми роботи: стажуван­ня, самоосвіта вчителів; конкурс «Учитель року»; конкурс «Класний керівник року»; атестація; ін­дивідуальні консультації; наставництво; фести­валь методичних ідей.

Групові форми роботи: робота науково-методич­ної ради, методичних об’єднань, творчої гру­пи; семінари; практикуми; школи професійної майстерності, школи вдосконалення професійної компетент­ності, школи молодого вчителя, тренінгів, групові консультації, майстер-клас тощо.

Колективні форми роботи (традиційні): педагогіч­на рада; психолого-педагогічні семінари; мето­дичні виставки; інструктивно-методичні наради; предметні декади; наради при директорові.

Колективні форми роботи (нетрадиційні): науко­во-практичні конференції! творчі звіти вчителів-предметників; декада педагогічної майстерності; участь у виставці педагогічних технологій; педагогічні читання; презента­ція педагогічних новинок; психолого-педагогічні тренінги; педагогічні зустрічі; тиждень молодого вчителя тощо.

Картинки по запросу форми науково методичної роботи в школі

Педрада: " Соціальний розвиток і соціалізація школярів на різних вікових етапах. Робота педагогів із різними категоріями учнів."

Картинки по запросу педрада

Форма проведення:  консиліум. 

Мета: вироблення нових підходів до виховання і навчання в умовах гуманізації і соціалізації. Способи  впливу вчителів і учнів на процес соціалізації.

Були  обговорені наступні питання:

 1. Самоствердження та самореалізація особистості, визначення показників, що характеризують соціальний розвиток учня на різних вікових етапах (Івнченко Г.М.).
 2. Вплив нових педагогічних технологій на процес соціалізації особистості(Надточій Т.В.).
 3. Створення гуманістичного освітнього середовища навчального закладу як чинник успішної соціалізації(Можина Л.В.)( притча)
 4. Організація самостійної активної пізнавальної діяльності учнів(Питомець І.С.).
 5. Система педагогічних впливів, спрямованих на соціалізацію учнів (Ільїна К.О.).
 6. Залежність успішності учнів від вибору моделей, методів, технологій (Івщенко В.В., Миронюк Р.О.)
 7. Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації учнів (Жигало О.О.)

 Рішення педради:

 1. Педагогічному колективу здійснювати процес соціалізації підростаючого покоління шляхом:
  1. Гуманізації навчально-виховного процесу, створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі.
  2. Створення кожному учневі ситуації успіху, де б він міг себе  реалізувати як особистість.
  3. Виховання моральної стійкості  школярів до впливу негативних факторів соціального середовища.
  4. Використання  інноваційних форм організації навчального процесу для активізації діяльності учнів.
 2. Заступнику директора з навчально-виховної  роботи Надточій Т.В. провести семінар для вчителів «Створення ситуації успіху» до 24.04.2017
 3. Педагогу-організатору Питомець О.А. провести засідання учнівського самоврядування «Молодь та ініціатива».
 4. Психологу школи Жигало О.О.:

4.1.  Провести діагностичні дослідження із вивчення освітніх та соціальних проблем учнів та їх батьків з метою розвитку творчої соціально – орієнтованої особистості до 22.01.2017.

4.2.  Проводити індивідуальні консультації для учнів і батьків із проблемних питань сучасної  соціалізації (постійно).

 1. Бібліотекарю Гуріній В.В. створити інформаційний банк літератури  для учнів з питання «Я і соціум» до 09.01.2017.
 2. Класним керівникам:

6.1.     Постійно здійснювати системний соціально – педагогічний супровід класу.

6.2.    Провести виховні години  «Культура спілкування – основна вимога людства".

  Картинки по запросу педрада

"Розвиток мотивації у учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу"

Мета: проаналізувати роль професіоналізму вчителя в налаштуванні учнів на мотивоване усвідомлене навчання, розвитку особистості та творчого потенціалу школяра.

Заходи з підготовки до проведення педагогічної ради – ділової гри:

 • відвідування уроків з метою визначення рівня контрольно-оціночної діяльності вчителя (адміністрація.
 • проведення відкритих уроків учителями початкової школи, середньої, старшої (за окремим графіком).
 • робота над теоретичним матеріалом з метою самопідготовки (вчителі-предметники)

ПЕРЕЛІК

питань, які потребують вивчення і висвітлення у виступах на педраді

 

 1. Способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання.
 2. Способи формування почуття обовязку і відповідальності у школярів.
 3. Пояснення учням значущості навчання у суспільному та в особистісному планах.
 4. Створення на уроках ситуацій захопленості теоретичним матеріалом.
 5. Способи формування в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку.
 6. Роль емоційних методів мотивації навчання.
 7. Мотиваційний аспект обдарованого учня.
 8. Роль професіоналізму вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його особистості.
 9. Психологічні проблеми мотивації навчальної діяльності.

СХЕМА

самоаналізу власного творчого потенціалу на уроці

 1. Які способи формування в учнів позитивного ставлення до навчання використовуєте в загалі?
 2. Які форми, методи і засоби розвитку творчих можливостей учнів використали на уроці сьогодні?
 3. Чи склалась у вас власна система методів? Яким методам ви надавали перевагу і чому?
 4. Як ви здійснювали управління навчально-творчою діяльністю учнів?
 5. Назвіть найвдаліші форми організації співтворчості на уроці.
 6. Чи вдалося вам викликати у дітей стан інтелектуального напруження? Яким чином?
 7. Що ви враховуєте, обираючи методи навчання?
 8. Чи реалізовували практично проблемне питання школи на уроці?
 9. Охарактеризуйте свою власну творчу лабораторію з теми уроку.
 10. Які наукові розробки, передовий педагогічний досвід ви застосували під час підготовки до уроку?
 11. На якому етапі уроку вам вдалося скористатися своєю педагогічною інтуїцією та гнучкістю?
 12. Чи скористалися ви правом особисто усвідомленої свободи організації педагогічної діяльності?
 13. Чи правильно ви спрогнозували кінцевий результат уроку?
 14. На якому етапі уроку, на вашу думку, ви могли б більше розкрити свою педагогічну творчість?

 

ПРОЕКТ

рішення педради з теми «Розвиток мотивації у учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу»

 

З метою формування в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності необхідно:

 1. Адміністрації школи під час відвідування уроків та позакласних заходів постійно звертати увагу на стан формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів.

2. Керівникам шкільних методичних обєднань:

2.1. До 25.05.17р. провести засідання методичних обєднань щодо впровадження в практику роботи методів мотивації навчальної діяльності школярів.

2.2.Постійно на засіданнях шкільних методичних обєднань обговорювати методику викладання навчальних предметів та впровадження новітніх освітніх технологій у навчально-виховний процес.

2.3. До 25.05.17р. прозвітувати про роботу шкільних методичних обєднань та внести пропозиції щодо планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

3. Учителям-предметникам:

3.1. Врахувати рекомендації щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних методів мотивації під час проведення навчальних занять.

3.2. Систематично взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну досвідом з питання виховання в учнів уміння і бажання вчитися.

3.3. На засіданнях шкільних методичних обєднань щорічно звітувати про роботу щодо впровадження теми самоосвіти у навчально-виховний процес.

4. Психологу школи до 25.05.17р. на основі матеріалів педради розробити заходи та рекомендації щодо формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов.

Погода
Сьогодні свято!!!
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Корисні посилання